• Klippning 560kr
 • Klippning plus 65år 470kr
 • Maskinklipp endast 200kr
 • tvätt/fön/läggning 365kr (329kr)
 • Färg endast 2h 1090kr (981kr)
 • Färg & Klipp 2h 1530kr (1377kr)
 • Färg & Klipp 2,5h 2030kr (1827kr)
 • Färg & klipp 3h 2530kr (2277kr)
 • Fransfärg 190kr (171kr)
 • Brynfärg 190kr (171kr)
 • Frans & Brynfärg 360kr (342kr)
 • Permanent från 1400kr (1260kr)
 • Skägg 100kr (90kr) för varje påbörjad 10min..

Priserna innom (..) är för ålders pensionärer +65år.

Alla eventuella rabatter dras från fullt pris.

Barnpriser:

 • 0-2år 160-215kr
 • 3år 230kr
 • 4år 250kr
 • 5år 270kr
 • 6år 300kr
 • 7år 330kr
 • 8år 360kr
 • 9år 390kr
 • 10år 420kr
 • 11-15år 450kr